koncertowo/elektroniczno/djejsko/noisowo/impro/imprezowy cykl spotkania i muzyki.

•The View From
https://www.youtube.com/watch?v=vWeniEozzeA
•Vegetable Kingdom
https://www.youtube.com/watch?v=Drkz13P53qY
•Yung_Miki
https://soundcloud.com/yung-miki/100-lat-yung_miki-hardcore
•Jakub Lemiszewski
https://www.youtube.com/watch?v=MdpAJSyqa2M

•wjazd:15