Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań z prawnikami, organizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Chcemy porozmawiać o wszystkim, co dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wyjaśnić Państwu rządzące nim reguły, nie uciekając od tematów trudnych i słów krytyki. Mamy nadzieję, że cykl spotkań w nieformalnej atmosferze, dzięki uprzejmości właścicieli kawiarni Chłodna 25 w Warszawie, pozwoli nam na prowadzenie ciekawych dyskusji na temat wszystkich bieżących problemów wymiaru sprawiedliwości. Chcemy przybliżyć Państwu sposób działania machiny wymiaru sprawiedliwości i jak sobie z nią radzić w bezpośrednim starciu.
Nie bez znaczenia jest czas, w którym inicjujemy nasze spotkania – to znaczy czas, kiedy zmieniają się instytucje stojące na staży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Chcemy rozmawiać o tym, jakie znaczenie będą miały dla przeciętnego obywatela zmiany w sposobie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa czy całkowita reorganizacja Sądu Najwyższego.
Pierwsze nasze spotkanie w dniu 17 stycznia 2018 r. pod hasłem „S(k)ĄD biorą się konflikty” poprowadzi sędzia Jarosław Gwizdak – zwycięzca konkursu Obywatelski Sędzia Roku w 2015 r.