Manager Filip Piekarski

Rezerwacje, wydarzenia i koncerty
(event booking)

filip.piekarski@klubchlodna25.pl

506 045 827


Jan Fusiecki – właściciel

jan.fusiecki@gmail.com

507 095 809