Młodzi Wykładają oraz Klubokawiarnia Chłodna 25 zapraszają bardzo serdecznie na wykład znanego aktywisty społecznego Dariusza Gzyry pt „Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka”, który zostanie wygłoszony w środę 2 grudnia o godz. 19:00.

Interesy zwierząt pozaludzkich były i są w ramach filozofii politycznej niedostrzegane i bagatelizowane. Rozpoznanie przez współczesną naukę oraz – w coraz większym stopniu – etykę, podmiotowości i podatności na krzywdę wielu zwierząt, nie idzie w parze z uznaniem ich za coś więcej niż drugorzędny przedmiot polityki. W ostatnich latach pojawiły się jednak nowe koncepcje podkreślające podmiotowość i sprawczość polityczną zwierząt pozaludzkich. Jedną z nich jest koncepcja zoopolis Sue Donaldson i Willa Kymlicka, wyrażona najpełniej w książce Zoopolis; A Political Theory of Animal Rights. Niesie ona postulat stosowania do tych zwierząt kategorii polityczno-prawnych, określających dotychczas wyłącznie status ludzi: obywatelstwa, rezydentury i suwerenności. Wspominając wcześniejsze próby upolitycznienia problemu zwierzęcej krzywdy, prześledzę główne założenia koncepcji zoopolis i podsumuję jej dotychczasową krytykę.

Dariusz Gzyra – działacz społeczny, publicysta. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, a także Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 20 artykułów w recenzowanych monografiach oraz czasopismach naukowych, uczestnik kilkunastu konferencji krajowych i międzynarodowych. Do roku 2014 działał w Stowarzyszeniu Empatia, którego był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem. Weganin od 1999 roku. Kontakt: http://gzyra.ne/

Start o godzinie: 19:00

Wstęp: 5 złotych (lub więcej wedle uznania) na rozwój i doskonalenie projektu MW

Czas trwania: ok 1 h + czas przeznaczony na pytania słuchaczy

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub jesteś zainteresowana/y poprowadzeniem wykładu w Warszawie wejdź na https://www.facebook.com/mlodziwykladaja lub napisz na adres mlodziwykladaja@gmail.com