[Please scroll down for the English version]

Stowarzyszenie Boost Biotech Polska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Meet Biotech Boost Biotech. W trakcie spotkania nasi goście opowiedzą o tym jak znaleźli się w biotechnologii, gdzie zdobywali doświadczenie i czym się zajmują. Po krótkich prezentacjach będzie czas na pytania i wymianę doświadczeń między wszystkimi uczestnikami spotkań. Wszystko to w nieformalnej atmosferze, która sprzyja rozmowom i szukaniu inspiracji do dalszego rozwoju.
/
Boost Biotech Polska Association invites you to another Meet Biotech – Boost Biotech monthly meetup! During the event our guests will explain how and why they linked their careers with bio-tech, where they have gained experience and what they actually do. After brief presentations we will have time to ask questions and network with all other meetup atendees. All this in an informal setting, that favours conversations and inspiration for future development.

Goście / Guests:
* Jan Paczesny (IChF)
* Magda Woźnica (Onco Arendi)
* Marta Loffler (UWr)