Instytucje mieszczące się w Pałacu Kultury prześladuje ostatnio jakieś fatum. Niedawno głośno było o konflikcie aktorów Teatru Studio z dyrektorem placówki. Część artystów musiała dyscyplinarnie wynieść się z teatru. Teraz z Pałacu Kultury wynieść się musi całe, wielkie muzeum. Czy to możliwe, że w PKiN nie będzie Muzeum Techniki?!

Pomieszczenia Pałacu były przed laty specjalnie dostosowywane dla potrzeb tej instytucji – największej placówki muzealnictwa technicznego w Polsce. Ale do września musi się ona wyprowadzić. Bo tak chcą władze Pałacu.
Za kilka tygodni placówka, którą znają chyba wszyscy warszawiacy (uczniowie od pokoleń pojawiają się tam na zajęciach a turyści zaglądają z ciekawości), zniknie z mapy centrum stolicy.

Media grzmią o tym od tygodni a decydenci nie reagują pozytywnie. Jak uratować Muzeum Techniki? Czy jest szansa, by jednak zostało w Pałacu? A jeśli nie, to gdzie będzie można jednak oglądać słynne eksponaty jak aeroskop, machina rachunkowa czy lotnia Tańskiego?

O przyszłości Muzeum Techniki, Teatru Studio oraz polityce władz miasta wobec mieszczących się tam instytucji porozmawiamy na Chłodnej 25 w środę 6 lipca o godz. 19.30. Naszymi rozmówcami będą dyrektor Muzeum Techniki Piotr Mady, wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak odpowiedzialny m.in. za sprawy kultury oraz radna miasta Aleksandra Sheybal-Rostek, która pisemnie zainteresowała się losem wyrzucanego przez miasto muzeum.

Zapraszamy wszystkich, którym też leży na sercu los Muzeum Techniki, Teatru Studio czy Teatru Dramatycznego.
Debatę poprowadzą Izabela Kraj i Jan Fusiecki.